Keystone logo
Eötvös Loránd University MSc Számítógépes és Kognitív Neuroscience
Eötvös Loránd University

MSc Számítógépes és Kognitív Neuroscience

Budapest, Magyarország

2 Years

Angol

Teljes idő

10 Jul 2024

Sep 2024

EUR 2100 / per semester *

Az egyetemen

* tandíj / félév: 1300 €. Nem visszatérítendő jelentkezési díj: 120 €. Nem visszatérítendő felvételi díj: 120 €

Bevezetés

Ez a program a természettudományok, a technológiai és a humán tudományok különböző tudományterületeit is bevonja. A vizsgálatok középpontjában a kogníció jelenségei - észlelés, figyelem, emlékezet, érvelés, gondolkodás és viselkedés - állnak interdiszciplináris szempontból: antropológia, mesterséges intelligencia, biológia, nyelvészet, idegtudomány, filozófia és pszichológia hozzájárultak annak fejlődéséhez, alapvető tudományágak. Egy ilyen megközelítés relevanciáját támasztja alá a tudásalapú társadalom építésének állandó szükségessége.

Útvonalak / specializációk:

 • A tudomány kognitív modelljei
 • Kognitív neurológia

A program ereje

Egyetemünk régóta oktatási és kutatási hagyományokkal rendelkezik széles területen, beleértve a humán tudományokat és a tudományt, így megfelelő hátteret biztosítva egy olyan multidiszciplináris területnek, mint a kognitív tudomány. A program során szerzett készségek és ismeretek az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és az oktatási területen kívüli munkahelyek széles körében alkalmazhatók. A hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy kiváló kutatókkal dolgozzanak az egyetemi laboratóriumok különböző projektjein, vagy csatlakozzanak a partnerintézmények kutatóihoz. Lehetőséget kapnak arra, hogy nemzetközi együttműködésekben vegyenek részt kutatási projekteken, és lehetőségük nyíljon nemzetközi képzésre az egyik partneregyetemmel.

Szerkezet

Alapvető téma I

 • Bevezetés a kognitív tudományba

Alapvető tantárgyak II . BA pszichológus után

 • Matematika
 • Ismeretelmélet
 • Informatika
 • A nyelv filozófiája

Alapvető tantárgyak II . BS biológus után c

 • Ismeretelmélet
 • Logikai és logikai szemantika
 • Informatika
 • A nyelv filozófiája

Alapvető tantárgyak II . A BA kommunikáció után

 • Matematika
 • Statisztika és módszertan
 • Neurobiológiai

Alapvető tantárgyak II . A filozófia BA után

 • Matematika
 • Statisztika és módszertan
 • Neurobiológiai
 • Informatika

Alapvető tantárgyak II . BA nyelvtudomány után

 • Matematika
 • Statisztika és módszertan
 • Neurobiológiai
 • Informatika

Alapvető tantárgyak II . BS programozó után c

 • Neurobiológiai
 • Ismeretelmélet
 • A nyelv filozófiája

Alapvető tantárgyak II . BS mérnöki után c

 • Neurobiológiai
 • Ismeretelmélet
 • A nyelv filozófiája

Alaptanterv

 • Kognitív pszichológia 1
 • Kognitív pszichológia 2
 • Kognitív pszichológia gyakorlati
 • A tudomány filozófiája
 • Számítógép programozás
 • Intelligens rendszerek
 • Evolúciós pszichológia
 • Neuropsychology
 • Az elme filozófiája
 • pszicholingvisztika
 • Szemantika és ismeretképzés

Szakterület a tudomány kognitív modelljeiben

 • A tudomány elmélete
 • Kognitív mozgalom a tudományfilozófiában
 • A tudományos gondolkodás történelmi rekonstrukciója
 • Emberi etológia
 • Kognitív antropológia
 • A tudomány szociológiája
 • Projekt munka
 • szükséges választható kurzusok
 • Projekt munka

Kognitív idegtudományi specializáció

 • Kognitív neurológia
 • Kognitív neuropszichológia
 • Kognitív informatika az emberi látásban
 • Kognitív Fejlődés Kutatás
 • Tudás és kultúra
 • Emberi etológia
 • Tézis
 • szükséges választható kurzusok
 • Projekt munka
 • választható kurzusok

A tudomány kognitív modelljeinek specializálódása - szükséges választható kurzusok

 • Kognitív neurológia
 • Tudományos modellépítés
 • Megfigyelés és kísérlet
 • A tudomány pszichológiája

Kognitív neurológiai szakirány - kötelező választható kurzusok

 • Vizuális idegtudomány
 • Nyelv, megismerés, tudat és fejlődésük
 • Numerikus felismerés
 • A kognitív folyamatok pszichofiziológiája
 • Brain Imaging

Karrierlehetőségek

A program biztosítja a diplomások a szükséges elméleti / szellemi és empirikus eszközöket folytatni akadémiai karrier (Ph.D. program) a kognitív tudomány vagy az egyik kapcsolódó tudományágak. A kognitív tudományban dolgozó alapkutató diplomások mellett egyre inkább megtalálják az alkalmazott kutatásban végzett munkát: a pályára kerülő karrier-területek közé tartozik az informatikai szektor (interakciós tervezés, használhatóság, tudásmenedzsment stb.), Az oktatás, az orvosbiológiai és klinikai kutatás, valamint a gazdaság. Az általános készségek (például a csapatmunka, a kommunikációs képesség, a gondolkodás és értékelési készségek, a gyors tanulási és adaptációs képesség) által szerzett diplomák használják a különböző karriert a magánszektorban. A kognitív tudományok végzettjei különösen alkalmasak egy igen interdiszciplináris területen való munkavégzésre, és tapasztalatokat szereznek a tudományágak közvetítésében. Ezek közé tartoznak az informatikai és oktatási területek (lásd fent), valamint a tanácsadás, az emberi erőforrások és a tudományírás területén.

Job példák

 • Emberi erőforrás alkalmazottja
 • Kutató
 • IT szakértő

Felvételi követelmények

Belépési követelmények

A) Teljes elismerést kapnak a következő fokozatokról: Bachelor fokozat: Pszichológia, Számítástechnika, Szoftvertervezés, Biológia, Szabad művészet: Filozófia szakirány; főiskolai végzettség (ahogyan a magyar felsőoktatási rendszer szerint 2006 előtti): pszichológia, informatika, számítógépes programozó matematikus, számítástechnika tanár, biológia tanár, biológia laboratóriumi üzemeltető; egyetemi végzettség (ahogyan a 2006-os magyar felsőoktatási rendszer szerint): pszichológia, informatika, számítógépes programozó matematikus, informatika tanár, alkalmazott növénybiológia, alkalmazott állattan, biofizika, biológia, molekuláris biológia, biológia, esztétika; Etika, antropológia és társadalomtudomány, filozófia.

Ha van valamelyik fentebb felsorolt fok, vagy ha az eredmények kihirdetésekor megszerezi a fokozatot, akkor nem kell mást tennie, csak el kell küldenie a diploma bizonyítvány (a továbbiakban diploma) másolatát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent leírt fokok és a teljes elismerés csak a Magyarországon szerzett fokokra vonatkoznak. Ha diplomáját Magyarországon kívül szerezték meg, azt be kell nyújtani értékelésre (lásd alább). A fenti lista azonban képet ad arról, hogy milyen fokok fogadhatók el.

B) Feltételesen elfogadott alapképzések, amelyeket elsősorban figyelembe kell venni: Szabad művészetek: Kommunikáció és médiatudomány, Üzleti információs technológia, Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdasági elemzés, Magyar Nyelvészet és Irodalom: Nyelvtechnika és Elméleti Nyelvtudományi Szakterület, Pedagógia, Biokémiai Mérnöki Tanulmányok , Vegyészmérnöki, Építészet, Építőmérnöki, Gépészmérnök, Mechatronikai mérnöki munka, Villamosmérnök, Gazdaságtudományi gazdálkodás és gazdálkodás, Műszaki vezető, Matematika, Kommunikáció és médiatudomány, Közgazdász gazdasági és pénzügyi matematikai elemzésben. Ezeknek a fokoknak a következő hitelkövetelményeket kell teljesíteniük: legalább 10–12 kredit (ECTS), amely a következő területek közül legalább háromban felismerhető a korábbi tanulmányokból: matematika, statisztika; informatika; ismeretelmélet; logika; nyelvészet; élettan és anatómia. (A fentebb felsorolt diplomákon kívül bármilyen más fok elfogadható, ha teljesíti a 12 ECTS követelményt.)

A követelményt, azaz a fent felsorolt kreditek meglétét a kreditek előzetes vizsgálata alapján állapítják meg, amelyeket a kérelmezőnek szabad szöveges kérelem formájában kell kezdeményeznie.

Ha a pályázó a jelenlegi félév folyamán záróvizsga alatt végzi el, és diplomáját (diploma) nem állítják ki a jelentkezési határidő előtt, akkor igazolásra van szükség, amely igazolja, hogy a jelentkező várhatóan megkapja a fokozatot. Diákként történő felvétel esetén azonban a jelentkezőnek legkésőbb a beiratkozáskor bemutatnia kell az oklevelet.

Az oktatási és eredménykövetelményeket az Emberi Kapacitások Minisztériuma határozza meg (18/2016. (VIII. 5.) rendelet). A jelentkezési és felvételi folyamat részleteit az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Nyelvi követelmények

 • A nyelvtudás minimális szintje (szóbeli) (A1-C2): C1
 • A nyelvtudás minimális szintje (írásbeli) (A1-C2): C1

További megjegyzések:

A teljes program oktatási nyelve az angol, tehát a szóbeli felvételi vizsga során és az egész program során nagyon jó angol nyelvtudásra van szükség. A nyelvtudást az interjú során értékelik és értékelik, az Oktatási és Pszichológiai Kar nem igényel hivatalos nyelvi bizonyítványt.

A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok

 • Online jelentkezési lap
 • Alapképzés
 • Feljegyzések átírása
 • önéletrajz
 • Motivációs levél
  A levélnek körülbelül 2000 karakterből kell állnia. El kell magyaráznia tapasztalatait és ötleteit, hogy miként felel meg a kognitív tudomány területének, miért gondolta azt, hogy ez megfelelő az Ön számára, mi a célja az MSc fokozattal, hogyan képzelné el a karrierjét, melyik terület érdekli és milyen további tanulmányokat tervezhet?
 • Az útlevél főoldalainak másolata (érvényesnek kell lennie)
 • A jelentkezési díj átutalásának másolata
 • Felvételi díj
 • Referencia munka
  A referenciamunka bármilyen munka lehet, amelyet a pszichológia, a nyelvészet vagy a kognitív tudomány területén írt (kutatási cikk, szemináriumi cikk, kutatási jelentés, közzétett cikk, poszter, tanulmány stb.). A jelenlegi alkalmazáshoz új papírt is írhat, amely a korábbi munka továbbfejlesztett változata lehet. Ha a munkát publikálták vagy bemutatták a tanulmányai során, kérjük, jelölje meg a papíron, hol publikálta, vagy milyen összefüggésben írta és mutatta be. A maximális hossz legfeljebb 15 oldal lehet (függelékek nélkül, és az űrlapra nincsenek követelmények). Ha a munka társszerző volt, akkor százalékban (%) jeleznie kell részvételüket a cikkben. A referencia munkának angolul kell lennie .-
 • A bizonyítványok és a nyilvántartások hivatalos angol fordítása, ha az eredeti nyelv nem angol. Lehet, hogy az egyetemi fordítás is.

Alkalmazási eljárás

Az alkalmazás az online jelentkezési rendszerben indul. A hallgatóknak regisztrálniuk kell a rendszerben, ki kell tölteniük az online jelentkezési űrlapot, feltölteni a szükséges dokumentumokat és követni az utasításokat a jelentkezési folyamat során.

Belépők

Tanterv

Karrierlehetőségek

Az Iskoláról

Kérdések