PhD a neurológusokban

Általános információk

Program leírás

A doktorandusz program az idegtudományokban az idegrendszer szerkezetének, funkcióinak és rendellenességeinek tanulmányozására szolgál. A Neurosciences program különösen a neuroanatómiát, a neurofiziológiát, a neurogenetikát, a neuropatológiát és a neuropathofiziológiát, az e tudományágakban alkalmazott módszereket, a neurológia, az idegsebészet és a pszichiátria alapvető klinikai ismereteit, valamint az ezeken a területeken alkalmazott diagnosztikai módszereket tartalmazza. Az idegtudományi tanulmányok végzőse a tudomány minden fent említett részének alapismerete, képes önálló tudományos munkára, és a disszertáció területén a tudás jelenlegi állapotáról. A tanulmányi kurzus végzője a tanulmányi terület alap referencia adatbázisában szerzőként / esszé.


Az ellenőrzési és értékelési kritériumok leírása

A belépési eljárást minden kérelmezőnek át kell tartania. A felvételi vizsgát a testület előtti interjú formájában tartják, és megvizsgálja a hallgatónak az adott szakterületen végzett tudományos munkaképességét, valamint a projekt jelentőségét és megvalósíthatóságát, amelyet a kérelmező az eljárásban részt vesz.

A fórum értékeli:

 1. A dolgozat minősége és a renderelés minősége - a projektnek a következőképpen kell strukturálnia:
  Bevezetés, szakirodalmi keresés, a dolgozat célja (i), hipotézis / hipotézisek a projekt típusának és tárgyának megfelelően, módszertan.
  Az egész tétel maximális pontszám - 20 pont
 2. Korábbi szakmai / tudományos tevékenység a biomedicinában - a korábbi tevékenységek értékelése, lehetőleg a kiadói tevékenység: egy IF-folyóirathoz - 20 pont, egy felülvizsgált folyóirathoz vagy bemutatóhoz egy hallgatói tudományos konferencián vagy egy másik konferencián - 10 pont. A pályázó megkapja a teljes pontot az első szerzőként, vagy 50% -át társszerzőként.
  Az egész tétel maximális pontszám - 20 pont
 3. A téma összefüggése a tervezett felügyelői tanár orientációjával és kutatási projektjeivel - a javasolt témakörnek a felügyelő tanár kutatási orientációjával való egyezségének világosnak kell lennie. A Felügyeleti Oktató egyetemen kívüli támogatása - 5 pont, a Felügyeleti Oktató kutatási irányultságával való egyezésért - 5 pont.
  A teljes tétel maximális pontszám - 10 pont
 4. A pályázó által a projekt bemutatásának módja: a projekt bemutatásának minősége - 0-5 pont; válasz az igazgatósági tagok kérdéseire - 0-5 pont.
  A teljes tétel maximális pontszám - 10 pont


A vizsgálóbizottság minden tagja a 3. és 4. pontonként egy-egy pontonként 0–10 ponton belül pontozza a kérelmezőt, az 1. és 2. tétel tételenként 0-20 ponton belül, ezáltal a kérelmező maximális pontszámát egy vizsgáztató 60 pont. Az értékelés nem névtelen. Az egyes igazgatósági tagok által megadott pontszámokból kiszámítják az aritmetikai eszközöket.


A felvétel feltételei

A doktori tanulmányokba való felvételt a mesterképzési program sikeres befejezése határozza meg.

Ellenőrzési módszer:
Utoljára frissítve márc. 2020

Az iskoláról

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change Kevesebb