Filozófiai doktor (PhD) az egészségügy menedzsmentjében

Általános információk

Program leírás

Az új technológia megjelenésével megváltozott az üzleti világ. A globalizáció valóság. A mai szakembereknek olyan készségekre van szükségük, amelyek számos területen hasznosak: Internet, bankok, közlekedés, gazdasági és monetáris piacok, rendelkezniük kell az üzleti és a kommunikációs világ nemzetközi elképzelésével.

Minden szakterület jó vezetési képességeket igényel. A Selinus Egyetemen végzett távoktatási programok dinamikusabb és gyakorlati akadémiai megközelítést biztosítanak, mint a hagyományos formális oktatás. Az ezen szakterületekhez kapcsolódó legtöbb álláshoz való hozzáférés a jelölt képességétÅl és szakmai hátterétÅl függ. A SUSL távoktatási fokozatú program nagy hozzáadott értéket képvisel és képes támogatni képesítéseit és vezetési képességeit bármely területen.

Egészségügyi Igazgatás távoktatás útján

  • Egészségügyi adminisztráció
  • NÅk
  • Gerontológiai egészségügyi politika
  • FertÅzÅ betegségek
  • Higiénia
  • Egészségügyi technológia
  • Egészségügyi program tervezése
  • Hosszú távú kezelés
  • Egészségügyi szolgáltatások menedzsmentje
  • Kórházi vezetés

126132_photo-1454165804606-c3d57bc86b40.jpgHelloquence / Unsplash

Filozófiai doktor (Ph.D.) kutatás útján távoktatás útján

A World Certification Institute (WCI) által akkreditált

Ph.D. a távoktatás útján végzett kutatás ideális azoknak a munka világában részt vevÅ emberek számára, akik nem tudnak részt venni egy hagyományos egyetemen. A Selinus University egy privát és akkreditált nemzetközi intézmény: egy alternatíva, amely a felnÅtt hallgatók számára szerte a világon segít elérni tudományos céljait.

Az évek során végzett felmérések kimutatták, hogy egy Ph.D. a távoktatás útján, olyan neves intézményekben, mint a Selinus Egyetem, elért eredmények olyan hasznosak lehetnek, mint egy hagyományos iskola. Valójában a készségek és a professzionalizmus fontos.

A digitalizált információk korában és a globális faluban, amelyben élünk, a Selinus Egyetem fontos alternatívája a hagyományos tanulmányoknak. Tanulmányi rendszerünk hatékony, elfoglalt emberek igényeihez igazodik, és a világ bármely pontjáról átvihetÅ.

A filozófiai doktor (Ph.D.) latin filozófiai doktor vagy doktor doktori fokozat a legtöbb országban az egyetemek által odaítélt legmagasabb akadémiai címet jelent. Ph.D. általában a teljes tudományos kör összes programját lefedi. Végzettséggel rendelkezŠkutatóként az e képesítés céljából tanulóknak általában bizonyítaniuk kell a vizsga tárgyának kompetenciáját és elsajátítását, valamint az eredeti kutatások révén új tudományos hozzájárulást kell nyújtaniuk az emberi tudás egy adott területéhez.

Az online Ph.D. a távoktatás útján végzett kutatás az eredeti tudományos kutatásból áll, amelyet a jelölt önállóan végez, az emberi tudás egy olyan ágazatában, amely végsŠPh.D. tézis.

Más hagyományos campus alapú doktorátumoktól eltérÅen, Ph.D. A kutatás eredményeit nem osztják félévekre, hanem egy autonóm és független elméleti kutatás fejlesztésébÅl állnak egy adott tudományos tudományágban a Selinus Egyetem értékeléséhez. Ezt a kutatást egy záró dolgozatban hajtják végre, amelynek befejezéséhez a hallgatónak 6â24 hónap áll rendelkezésére.

A tanulmányi és kutatási programot a hallgatónak önállóan kell elvégeznie. A témavezetŠnem igazi oktató, hanem egy speciális tanácsadó, akihez a hallgató bármilyen segítségért fordulhat. A hallgató kutatásokhoz tankönyveket és internetet használhat, valamint hozzáférhet az online könyvtárhoz. Ingyenes és független kutatás útján a hallgatók rendkívül speciális ismereteket és azoknak a speciális készségeknek a teljes ismereteit szerezzék meg, amelyeket fejlesztenek, érvelnek és megvédenek a csúcspontjában lévŠmunkájuk során: a doktori értekezés.

A tantárgy részletei

A filozófia doktorát (Ph.D.) online távoktatás útján, ebben a tanulmányban kapják meg, miután sikeresen kitöltötték és megvédték az értekezését. Ezt a kutatást doktori értekezés formájában mutatják be.

A "Filozófia doktora" az egyetlen doktori fokozat, amelyet távolról lehet megszerezni. Világosnak kell lennie, hogy semmilyen laboratóriumi munkát vagy szakmai gyakorlatot nem végezhet online vagy a távoktatás bármely más módja révén. Az online Ph.D. fÅ követelménye A kutatás útján történÅ távoktatás útján legalább 90/100 oldalból álló záró dolgozatot kell benyújtani és megvitatni a Selinus Egyetem egyetemi bizottsága számára áttekintésre és értékelésre. Bizonyos esetekben a jelöltek által korábban közzétett anyagot a PhD-re számíthatják. célra. A szükséges doktori kredit teljesítéséhez, ha az értekezés nem elegendÅ, további 15-20 oldalas jelentéseket is lehet kérni tankönyvek alapján.

A tantárgy formája és értékelése Oktatás

A távoktatás Ph.D. A programot kifejezetten online közönség számára tervezték. A felnÅtt hallgatók számára fenntartva, akik legalább 5 éves tapasztalattal rendelkeznek a választott fÅszakma szakterületén. A dolgozatot (záró értekezés) a hallgatónak önállóan kell elvégeznie egy tanácsadó támogatásával. A független munka elvégzésének képességét a végsÅ fokozaton értékelik. A szaktanácsadó kinevezésén kívül a hallgatók hozzáférhetnek az online könyvtárhoz és az Encyclopaedia Britannica akadémiai kiadásához.

A filozófiai doktor program befejezése gyakran sok ismeretterületen nagyon hasznos követelmény a munka és a szakma területén. Az utóbbi években valójában, különösen a fejlÅdÅ országokban, ahol hiányzik az alapképzés, a doktori fokozatot magasan képzett szakmákra is szükségük van, de multinacionális vállalatokban, nem kormányzati szervezetekben és sok olyan magánvállalatban való munkavégzéshez is szükségük van, amelyek megkövetelik az alkalmazottak alapképzésen vagy mesterfokon meghaladó felsÅoktatási "képesítést" kapnak.

Karrier kilátások

Tanulmányunk programjai karrier-orientáltak és teljes mértékben kompatibilisek a nemzetközi oktatási rendszerekkel. A tanulmányi programhoz való hozzáférés az értékelési és oktatási affinitáson keresztül zajlik, amely a jelölt szakmai tapasztalatait, korábbi tanulmányait, igazolásait és önéletrajzát egyetemi kreditké konvertálja.

Tanulmányi programjaink nem szigorúan követik az egyes országok oktatási modelljeit, ezért egyetemeinket az illetékes helyi oktatási minisztérium nem akkreditálta. Tanulmányunk programjait szabályozatlan felsÅoktatásnak tekintik az alkotmányos oktatásszervezési szabadságon belül. A Selinus Egyetem által kiállított bizonyítványok és magánképesítések ezért nem engedhetik meg a kormányzati állásokhoz, a szabályozott szakmákhoz vagy a további állami intézményekben folytatott tanulmányokhoz való belépést. Noha nagyon hasznos lehet szakmai elismerésként multinacionális cégekben, magánvállalatokban, nem kormányzati szervezetekben, nemzetközi szövetségekben vagy tanácsadóként dolgozni.

Belépés

Ph.D. a legmagasabb végzettség. Csak a legjobban képzett szakemberek rendelkeznek Ph.D. A mesterfokozat általában elegendÅ a legtöbb szakmához. Ph.D. megköveteli a diplomát vagy azzal egyenértékű diplomát, valamint legalább 65 akadémiai kredit elérését, körülbelül 1000 órás tanulmányi idÅt és doktori értekezését. A dolgozat kidolgozása jó alkalom arra, hogy meghatározott témákban kutatást végezzen, vagy megteremtse a jó publikáció alapjait.

A Selinus Egyetemen a távoktatási képzésre való felvételi követelmények a mesterfokozat megszerzése mellett a kartól és a tanulmány fõttõl függõen változnak. Mindig el kell küldeni az önéletrajzot. Nincsenek megkülönböztetés a faj, a szín, a nem, a meggyÅzÅdés és / vagy a vallás szempontjából. Az értekezés végsŠértékeléséhez hozzá lehet adni a szakmai kreditek érvényesítését az APEL (Accreditation Previous Experiential Learning) által.

Utoljára frissítve December 2019

Az iskoláról

Our university is an institution free and private. It is legally registered as ibc in the state of the Commonwealth of Dominica and in Italy as a permanent establishment. It is an independent internat ... Tovább

Our university is an institution free and private. It is legally registered as ibc in the state of the Commonwealth of Dominica and in Italy as a permanent establishment. It is an independent international university exclusively involved in Online and Distance Learning education: in other words an open university for adults who carries out his institutional work seriously. Kevesebb