Bachelor of Science gyógyszertárban

Általános információk

Program leírás

Leírás

A Bachelor program két fŠblokkból áll: általános (44 kredit) és szakmai (196 kredit) oktatás.

Program Outline

Tanfolyamok az 1-es évre

 • Orosz (2 félév)
 • Ãrmény (2 félév)
 • Angol (2 félév)
 • Fizika
 • Biológia

Tanfolyamok az évre 2

Professzionális tanfolyamok

 • Szerves kémia
 • Növénytan
 • Analitikai kémia
 • Anatómia és élettan alapjai
 • Fizikai és kolloid kémia
 • Mikrobiológia
 • Toxikológiai kémia
 • Bioorganikus kémia
 • Farmakémia (2. és 3. tanfolyam)
 • Farmakológia (2. és 3. képzés)
 • Biokémia
 • A drogQuality vizsgálat módszerei

Tanfolyamok az évre 3

Professzionális tanfolyamok

 • Farmakológia (2. és 3. képzés)
 • Bioetikai
 • Biotechnológiai
 • Farmakémia (2. és 3. tanfolyam)
 • Pharmtechnology -1 (gyártás)
 • Pharmtechnology -2 (gyógyszertár)
 • Kórélettani
 • Farmakogenetika
 • A klinikai farmakológia általános problémái
 • Ãltalános higiénia
 • Gyógyszertár-technológia (gyógyszer-összeférhetetlenség)
 • Kábítószer-elÅállítás szabványosítása
 • Lejáratú papírok

Tanfolyamok az évre 4

Különleges szakmai tanfolyamok

 • Gyógyszertári közgazdaságtan és (2 félév)
 • Farmakognózia (2 félév)
 • Lejáratú papírok
 • Gyakorlati képzés (gyógyszertár)
 • Gyakorlati képzés (gyártás)
 • Diplomamunka

Your in Good HandsKendal / Unsplash

A program kötelezŠés nem kötelezŠ(alternatív) tanfolyamokat tartalmaz, amelyek a következŠismeretekkel járnak a hallgatók számára:

 • fejlett technológiák (biotechnológiai, kémiai, enzimatikus) a gyógyszerek elÅállításához;
 • technológiák a gyógyszerkészítéshez, a gyógyszerkészítmények új formái a drogokból;
 • kábítószer-elÅállítás , minÅség-ellenÅrzés, forgalmazás, hatékonysági értékelés, vám- és jogi stratégiák kidolgozása és papírmunka;
 • gyógyszer-szintézis, szerkezeti vizsgálat és tanúsítási módszer;
 • a test működése és anyagcseréje, rendellenességeik, fiziológiája és anatómiája, valamint a kóros folyamatok és az örökletes betegségek okai, valamint kutatásuk innovatív módszerei;
 • az elméleti és kísérleti tanulmány a gyógyszerek farmakológiai tulajdonságairól, elérhetÅségérÅl, farmakokinetikájáról, farmakodinámiájáról, farmakogenetikájáról és egyéb kérdésekrÅl.

A tudományos kutatás területe:

 • a lehetséges farmakológiai hatóanyagok és alkotóelemeik (aminosavak, peptidek, enzimek) szintézise és vizsgálata;
 • új potenciális biológiailag aktív anyagok biotechnológiai elÅállítása, mikrobiológiai szintézise és biotranszformálása;
 • a gyógyszerek klinikai kutatásának tervezése, megvalósítása és az eredmények elemzése;
 • új anyagok gyógybibiológiai szűrése;
 • gyógyszerkészítés;
 • a gyógynövények nyomon követése és a benne található biológiailag aktív anyagok azonosítása, galena és új galena gyógyszerek elÅállítása.

Az Ãn diplomájának fÅbb jellemzÅi és lehetÅségei

A program befejezése után a hallgató képes lesz:

 • megfelelÅ gyógyászati tevékenységet végezzen, munkát folytasson a gyógyszerügynökségeknél és gyógyszergyártó cégeknél, marketingszolgáltatásokat nyújtson a gyógyszertár-gazdaságtan és vezetés területén;
 • végezzen vizsgálatokat a gyógyszerészet különféle területein, átfogóan elemezze és publikálja a kapott eredményeket, érzékelje a kortárs orvosi irodalmat és alkalmazza azt a gyakorlatban;
 • elvégzi a vényköteles gyógyszerek elemzését, szakmai vizsgálatát és a gyógyszergyártás megszervezését;
 • elemezni és egyértelműen megérteni a klinikai farmakológia szerepét és jelentÅségét a közegészségügy és az orvostudomány megÅrzésében; elemezni és kiértékelni a beteg fÅ tüneteit az optimális gyógyszeres kezelési séma kiválasztása érdekében;
 • elemezni és észlelni a nagy- és kiskereskedelem sajátosságait, felmérni a rendelkezésre álló gyógyszerpiacokat;
 • a modern követelményekkel összhangban mennyiségi és minÅségi elemzéseket készít a gyógyszerekrÅl és a kiegészítÅkrÅl;
 • kutatásokat végez a gyógyszerkémia, a biotechnológia, a farmakológia, a gyógyszerek orvosi szűrése és más területeken.

KarrierlehetÅségek

Gyógyszertári hálózat, gyógyszertárak

 • gyógyszerész,
 • analitikus vegyész.

MegelÅzÅ orvosi intézmények

 • klinikai gyógyszerész.

Gyógyszergyártó vállalatok

 • a gyógyszergyártás vezetÅje,
 • mérnök-technológus,
 • a szakmai egység vezetÅje.

Kábítószer-ügynökségek

 • gyógyszerészeti marketing szakember,
 • a kábítószer-üzleti szervezet szakértÅje.

Professzionális kutatóintézetek

 • tudományos kutató,
 • kutatócsoport vezetÅje.

SzakértÅi központok

 • minÅség-ellenÅrzési és -értékelési szakértÅ.

Akkreditáció

Az RA Egészségügyi Minisztériumának K-BK-000055 licence felsÅoktatási (speciális) programok végrehajtására a gyógyszertár szakterületén.

Jogosultsági

A jelentkezÅknek elegendÅ angol nyelvtudással kell rendelkezniük, középiskolai végzettséggel.

Jelentkezési folyamat és a szükséges dokumentumok

A jelentkezés folyamatát a Yerevan State University alapképzési és mesterképzési programjainak felvételi szabályaival összhangban végzik.

A Yerevan State University (YSU) felvételi kérelmet benyújtó külföldi állampolgároknak a következÅket kell benyújtaniuk:

 1. Jelentkezési lap href = "http://edu.am/index.php/en/documents/index/153
 2. Belépési nyilatkozat href = "http://edu.am/index.php/en/documents/index/153
 3. Angol, örmény vagy orosz önéletrajz
 4. 2 levél hiteles másolata (az örmény nagykövetség vagy az örmény konzulátus képviselÅje megerÅsítette. A FÃK-állampolgárok csak közjegyzÅi fordításokat szolgáltathatnak). Az elsÅ példány a Yerevan State University , a második példány a hallgatói tartózkodási engedélyhez szükséges.
 5. Korábbi tudományos bizonyítványok (oklevelek) és átiratok másolata (amelyet örmény nagykövetség vagy örmény konzulátus képviselÅje megerÅsített. A FÃK-állampolgárok csak közjegyzÅi fordításokat szolgáltathatnak).
 6. Születési anyakönyvi kivonat hitelesített és hiteles másolata, fordítva örményre.
 7. Az általános egészségügyi bizonyítvány 2 eredeti példánya (ezt a bizonyítványt bármely örmény egészségügyi intézmény megadhatja). Az elsŠpéldány a Yerevan State University , a második példány a hallgatói tartózkodási engedélyhez szükséges.
 8. 8 fénykép (3/4)

Fontos dátumok

BA és MA hallgatók esetében a dokumentumok átadásának ideje június 1-jétÅl augusztus 15-ig tart. Az órák szeptember 1-jén kezdÅdnek.

Tandíj

1 300 000 AMD (kb. 2730 USD az Ãrményország Központi Bankának jelenlegi árfolyam szerint) tanévenként.

Ãrmény vízum

Az örmény vízum megszerzésével kapcsolatos információkat az örmény külügyminisztérium honlapján (https://www.mfa.am/en/visa/) találja meg. Ãrményországba érkezéskor a tartózkodási engedélyhez szükséges információkat és segítséget a Yerevan State University külföldi hallgatói osztálya nyújtja.

Utoljára frissítve December 2019

Az iskoláról

Yerevan State University provides high-quality education to ensure the competitiveness of its graduates in the local, as well as the global labour market. To deal with contemporary challenges and to e ... Tovább

Yerevan State University provides high-quality education to ensure the competitiveness of its graduates in the local, as well as the global labour market. To deal with contemporary challenges and to effectively accomplish its educational mission, YSU continuously upgrades the profile and content of its educational programmes, applies modern teaching and learning methods, and provides students with effective support services. Kevesebb