Alkalmazott tudomány egyetemi végzettje az ápolásban

Általános információk

Program leírás

Program leírása

A kétéves asszociált diploma az ápolási programban (ADN) felkészíti a hallgatókat a szakmai ápolás területére történŠbelépésre. A diplomások készen állnak arra, hogy éjszakai és kapcsolódó speciális ápolói ellátást biztosítsanak kórházakban, otthonokban, klinikákban és hosszú távú ápolási intézményekben. Az ápolási program sikeres befejezése után a diplomások jogosultak bejegyzett szakápolói engedélyre. Az ápolási tantervben az elõzetes gyakorlat az engedélyezett gyakorlati ápoló számára érhetõ el.126462_rsz_adobestock_75982918.jpg

Tanulási eredmények a programban

A program sikeres befejezése után a hallgató:

 1. Bizonyítson be biztonságos, etikus, beteg-központú ellátást, egész élettartama során különféle lakossággal.
 2. Mutassa be a csapatmunkát és az együttműködést a minÅségi beteggondozás elérése érdekében.
 3. Használja a bizonyítékokon alapuló gyakorlatot az egészségügyi ellátás biztosításában.
 4. Használjon technológiát és biztonsági intézkedéseket az egészségügyi ellátás minÅségének folyamatos javítására.
 5. Mutassa be az állami licenc vizsga (NCLEX) sikeres eredményéhez szükséges kompetenciákat.

A program követelményei

Ãltalános oktatási követelmények - 17 kredit

A hallgatóknak bizonyos számú kreditet kell teljesíteniük az alább bemutatott kategóriákban. Ha az adott tanfolyamok nem kerülnek felsorolásra ezekben a kategóriákban, akkor a kurzusokat a SUNY általános oktatási kurzusok listájából kell kiválasztani.

AlapvetŠkommunikáció (3 kredit)

 • ENG 101 - Ãrás és kutatás

Matematika (3 kredit)

 • 117. MÃT - FÅiskolai kvantitatív érvelés vagy magasabb szintű matematikai osztály.

Természettudomány (8 kredit)

 • BIOL 121 - Anatómia és élettan 1 (és laboratórium)
 • BIOL 123 - Anatómia és élettan 2 (és laboratórium)

Társadalomtudomány (3 kredit)

 • PSYCH 101 - Ãltalános pszichológia

Fokozat követelményei - 47 kredit

 • NURSE 102 - Adagszámítás az ápolók számára
 • NUTR 109 - Egészségügyi táplálkozás
 • ADN 120 - ADN-Nursing 1, az ápolás alapjai (és labor, valamint klinikai tanulmány)
 • ADN 131 - ADN-Nursing 2, Mentálhigiénés ápolás / Anyasági ápolás (és laboratóriumi, valamint klinikai vizsgálat)
 • ADN 221 - ADN-Nursing 3 (és laboratóriumi, valamint klinikai vizsgálat)
 • ADN 231 - ADN-Nursing 4 (és klinikai vizsgálat)
 • BIOL 202 - Farmakológia (ápolók számára)
 • BIOL 221 - Ãltalános mikrobiológia (és laboratórium)

Minimális teljes hitel - 64

Ãpolói felvételi követelmények és lépések

1. lépés: EllenÅrizze a szükséges kurzusmunkát

Az ATI TEAS vizsga az ápolási program felvételi folyamatának szükséges lépése. A vizsgára történÅ regisztráció elÅtt a leendÅ hallgatóknak a következÅ követelményeknek kell megfelelniük:

 • Három év középiskolai biológia és kémia (laboratóriumokkal), valamint kétéves középiskolai matematika, beleértve az Algebrát is. Ha a hallgatónak nincs igazolása a középiskolai kurzusokról, akkor az egyenértékű fÅiskolai szintű kurzusokat âCâ vagy annál jobb fokozattal kell kitölteni.
 • Westchester Community College elhelyezéses tesztjeit és az olvasás, írás és a matematika javítását célzó tanfolyamokat (vagy âfÅiskolai szintű angol és matematikai tanfolyamokatâ C âvagy annál jobb fokozattal kitöltve) be kell fejezni. Az elhelyezési tesztek elvégzéséhez lépjen kapcsolatba a WCC TesztelÅ Központtal, miután jelentkezett az egyetemen.

2. lépés: Jelentkezés a FÅiskolára

 • Töltse ki a fÅiskolai felvételi jelentkezést.
 • EllenÅrizze a jelentkezési határidÅket az Åszi és a tavaszi szemeszterre vonatkozóan.
 • Tekintse át a felvételi ellenÅrzÅ listát a Westchester Community College .

3. lépés: Jelentkezés az ápolási programra

 • Miután elfogadták a kollégiumba, és az összes elÅfeltétel teljes, a hallgatóknak meg kell tenniük az ATI TEAS vizsga számát, hogy az ápolói programba bekerülhessen.
 • Az ATI TEAS vizsga regisztrációjával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az adminisztrációs épület 2. emeletén található felvételi hivatallal az admissions@sunywcc.edu vagy 914-606-6735 telefonszámon.
 • Az ápolói programba való jelentkezés iránt érdeklÅdÅ hallgatókat erÅteljesen ösztönzik a részvételre az ápolási információs ülésen, ahol részletes információkat kapnak. Kérjük, keresse fel a www.sunywcc.edu/nursinginfo webhelyet a dátumok, idÅpontok és helyek megtekintéséhez.

További programjegyzetek

 1. Annak érdekében, hogy folytathassák a programot, az ápolási tantervben részt vevÅ hallgatóknak minden nem ápolói kurzuson âCâ besorolási fokozatot kell szerezniük. A tanterv minden ápolási kurzusát legalább âCâ besorolási fokozattal kell teljesíteni. Minden félév végén el kell érni legalább 2,0 GPA-t a programban való maradáshoz és a diploma megszerzéséhez.
 2. Az 1. szemeszter hallgatóinak sikeresen teljesítenie kell a NURSE 102 adagszámításokat a âCâ vagy annál jobb fokozatú ápolói kurzusra annak érdekében, hogy továbblépjenek a 2. szemeszterre. 90% -os, két kísérlet után, a gyógyszeres kezelés klinikai körülmények között történÅ beadása után. A 2., 3. és 4. félév elsÅ felében tesztet kell elvégezni a âGyógyszerek dózisai és megoldásaiâ problémák megoldására. Annak érdekében, hogy folytathassák a programot, a hallgatóknak 90% -os ADN-teszttel kell teljesíteniük a tesztet. 131 ADN-Nursing 2, Mentálhigiénés ápolás / Anyasági ápolás (és laboratóriumi, valamint klinikai vizsgálat) és 95% az ADN 221 ADN-Nursing 3 (és Lab, valamint a klinikai vizsgálat) és az ADN 231 ADN-Nursing 4 (és a klinikai vizsgálat) 95% -ában. két kísérlet.
 3. ADN 131 ADN-Nursing 2, Mentálhigiénés ápolás / Anyasági ápolás (és laboratórium, valamint klinikai vizsgálat) két összetevÅbÅl áll:
  ADN 2 (A) szülÅ-gyermek egészség
  ADN 2 (B) Mentális egészség ápolás
  Minden kurzust legalább âCâ besorolási fokozaton kell átadni, hogy továbbléphessen az ADN 221 ADN-Nursing 3 (és laboratóriumi, valamint klinikai vizsgálat) kategóriába.
 4. Azok a hallgatók, akik nem teljesítenek egy szemesztert, vagy kilépnek a programból, a kar további mérlegelési lehetÅséget kapnak a program befejezéséhez.

Egészségügyi követelmények

A programba való felvétel elÅtt minden hallgató benyújtja a kollégium egészségügyi hivatalához a fizikai vizsgálat eredményeit, laboratóriumi vizsgálatokat és a fÅiskolai által benyújtott nyomtatványok dokumentációját. Egyéb követelmények között szerepel a háttér-ellenÅrzés és a kábítószer-szűrés.

Szükséges szűrés

A programba bekerült hallgatóknak a klinikai kurzus megkezdése elÅtt saját költségükön kell elvégezniük a sikeres bűnügyi háttér-ellenÅrzést és a kábítószer-szűrést. Kérjük, forduljon a program tantervvezetÅjéhez további részletekért az ezen követelmények teljesítésének ütemtervével és eljárásával kapcsolatban.

CPR tanúsítás

A hallgatónak a programba való belépéskor 2 éves tanúsítással kell rendelkeznie a CPR egészségügyi szolgáltató tanfolyamán. A hallgató felel a CPR tanúsítás megújításáért, ha az érvényességi ideje a programban lejár. A CPR kurzusok forrásait lásd a tanterv elnökében.

Klinikai gyakorlat

A klinikai gyakorlat az ápolási tanfolyamok szerves része. Ezért az összes klinikai laboratóriumi ülésen való részvétel várható. A hallgatóknak, akiknek kettÅ vagy több távolléte volt, meg kell jelenniük a kar elÅtt, hogy meghatározzák a megfelelÅ intézkedéseket, amelyek magukban foglalhatják a fokozat csökkentését vagy a programból való elbocsátást. A klinikai ügynökségekbe történÅ szállítás a hallgató felelÅssége. A mulasztásbiztosítást a hallgatóknak a program során teljesíteniük kell.

Utoljára frissítve December 2019

Az iskoláról

Westchester Community College is more than just the county’s largest educational institution. It is a living, breathing part of Westchester that goes beyond the influence of a typical college and affe ... Tovább

Westchester Community College is more than just the county’s largest educational institution. It is a living, breathing part of Westchester that goes beyond the influence of a typical college and affects the lives of all who enter its doors. Kevesebb